Kompetansenettverk for drift og vedlikehold


Noe for din bedrift? Ta uforpliktende kontakt.


Les mer

Kompetanse og innovasjon


Optimalt god drift og vedlikehold krever både riktig og høy kompetanse i tillegg til god teknologi og effektive arbeidsprosesser.


Les mer

Twitter

@uptimecentre


UPTIMECentre.no
12.februar har det nye styret i Kompetansenettverk Drift & Vedlikehold første styremøte. Stort fokus på hvilke arra… https://t.co/WMwcF8ZEdG
UPTIMECentre.no
25.januar gjennomførte Kompetansenettverk Drift & Vedlikehold vellykket workshop om big data i drift og vedlikehold… https://t.co/TWRXdd90oP
UPTIMECentre.no
18.januar hadde vi generalforsamling og vedtok nytt navn; Kompetansenettverk Drift & Vedlikehold. Samtidig ble nytt… https://t.co/t1pxjOyYin

Tidligere UPTIME Centre of Competence blir nå Kompetansenettverk for Drift og Vedlikehold