Kompetansenettverk for drift og vedlikehold


Noe for din bedrift? Ta uforpliktende kontakt.


Les mer

Kompetanse og innovasjon


Optimalt god drift og vedlikehold krever både riktig og høy kompetanse i tillegg til god teknologi og effektive arbeidsprosesser.


Les mer

Twitter

@uptimecentre


UPTIMECentre.no
Ny profil vil favne om bl.a. digitalisering og bærekraft. Vi går nå snart i ny dialog med industrien.
UPTIMECentre.no
Ny profil vil handle om å bli tydeligere og spissere i tema, men samtidig å ha bredere nedslagsfelt enn bare offshore og maritim sektor.
UPTIMECentre.no
Styret i UPTIME Centre of Competence har startet en prosess for å vurdere veien videre. Vi tror på en revitalisering med ny profil

Tidligere UPTIME Centre of Competence blir nå Kompetansenettverk for Drift og Vedlikehold